hva er Inkubator Salten?

Inkubator Salten er 1 av 35 inkubatorer i Sivas nasjonale inkubasjonsprogram. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere ideer til nye bedrifter, og gi økt vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. Les mer om Siva på deres hjemmeside her.

Inkubator Salten tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Hos oss kan du få kontorplass i nyoppussede lokaler sammen med andre gründere fra Salten og delta i delingskulturen. Inkubatorbedriftene lærer av hverandre, drar nytte av samlokalisering og får tilgang til vårt nettverk av bedrifter og ressurspersoner. Her har du muligheten til å møte investorer og ledere i næringslivet som kan gi deg tips og kontakter.

Tilgang på rådgiving gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging, enten før, under og/eller etter etablering.

Inkubatorens viktigste jobb er å legge til rette for at gründere skal lykkes med sine forretningsideer og at nye og lovende bedrifter skal ta form.

 

Vi vil gjerne høre om din idé, ta kontakt med oss!

Fyll ut skjemaet...

*All informasjon vil bli behandlet konfidensielt

...eller ta kontakt med en av oss

12 drop-in plasser

Inkubator Salten har 12 drop-in plasser og flere kontor som gründere benytter seg av daglig. Her samarbeider gründerne og utveksler erfaringer.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hvilken hjelp kan jeg få når jeg skal starte bedrift?

Inkubator Salten kan blant annet hjelpe med markedsanalyser, finansiering, investorprospekt, forretningsmodell, salg og markedsplan, markedsføring, nettverksbygging, mentor +++

Kan jeg få hjelp til å søke om etablerertilskudd fra Innovasjon Norge?

Inkubator Salten kan hjelpe med å skrive søknader til offentlige og private støtteordninger, for eksempel Innovasjon Norge, Forskningsrådet med flere.

Er det trygt å fortelle om idéen sin til Inkubatoren?

Alle som jobber i Inkubator Salten har taushetsplikt, noe som betyr at det er en trygg arena for å dele tanker og idéer. Dette gjelder også for bedriftene som er med i inkubatoren.

Hvor mye koster det å bli med i Inkubatoren?

Inkubatoren tilbyr fire ulike inkubatoravtaler, preinkubatoravtale, inkubatoravtale med og uten kontorplass og forretningsmessig innovasjon. Se de ulike pakkene og prisene vi tilbyr her.

Hvordan utformer jeg en forretningsmodell?

Se 9 grunnleggende steg for å beskrive din nye forretningsmodell her.

Hva er Gnist Gründeruke?

Gnist Gründeruke er en årlig begivenhet for gründere og næringsliv i Bodø, som avholdes hvert år i oktober. En arena for faglig påfyll, nettverk, relasjonsbygging og sosialt samvær.