Møt en inkubatorbedrift: Bamepro

Hvem er du?

Grunnlegger bak Bamepro er meg, Jeanette Grønnslett. Jeg er barnesykepleier og har jobbet med premature og syke nyfødte i 11 år. Jeg er i dag ansatt ved nyfødtintensiven hos Nordlandssykehuset HF. Høsten 2018 grep jeg tak i en idé jeg har tenkt på i flere år, og som jeg nå har satt meg som mål å få realisert.

Jeg skal ta for meg en prosessendring og produktutvikling i forhold til håndtering av bankmelk og morsmelk. Prosjektet er omfattende og målet er å ha en løsning klar i løpet av høsten 2021. Vi får se hva som skjer i årene fremover, og med Bamepro når tidslinjen som er satt.

Hvordan havnet du i inkubatoren?

Jeg bestemte meg for å ringe gründertelefonen til Innovasjon Norge. Der fikk jeg snakke med en rådgiver som jeg kunne fortelle idéen min til. Rådgiveren syns det var en spennende idé og anbefalte meg å kontakte Kunnskapsparken i Bodø. Der kom jeg i kontakt med rådgiverne i inkubator Salten, og da de tilbydde meg pre-inkubator avtalen kunne jeg ikke si nei. Det var og er fortsatt betryggende å ha inkubatoren som støtteapparat når man skal være gründer – særlig når man jobber som sykepleier og ikke har spesielt mye kunnskap om hvordan man etablerer og driver en egen bedrift. I inkubatoren er læringskurven bratt, det er en helt ny terminologi for meg å sette seg inn i, og det gjelder å ta gode strategiske valg for at prosjektet skal lykkes på best mulig måte. Det er det fint å få rådgivning på.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

En vanlig dag for meg kan være veldig forskjellig. Den kan være fullstappet av møtevirksomhet, eller helt rolig der jeg skriver, tenker og planlegger videre fremdrift av prosjektet. Noen ganger er jeg ute å treffe potensielle kunder og samarbeidspartnere eller deltar på kurs i regi av inkubatoren. Prosjektet er helt i oppstartsfasen, så jeg jobber med å kartlegge markedet- veldig spennende tid! Hjernen jobber kontinuerlig på høygir. Innimellom våkner jeg til på natten med enda en ny god tanke til prosjektet som må noteres. Har selvsagt en egen Bamepro mappe lett tilgjengelig på mobilen der jeg fortløpende noterer nye «pop ups».

Jeg har også veldig mange spennende og varierte arbeidsdager som barnesykepleier ved nyfødtintensiven – der hovedmålet er å tilrettelegge for at premature og/ eller syke nyfødte barnet og deres familie skal ha det så godt som mulig den tiden de er innlagt. Her endres arbeidsoppgavene raskt, i det ene øyeblikket kan en stå i en ammeveiledningssituasjon og i det neste øyeblikket kan en stå i en akutt situasjon med gjenopplivning av ett livløst barn. En vet aldri hvordan den neste timen forløper seg og det er viktig å kunne delegere eller nedprioritere arbeidsoppgaver for å frigjøre tid til det akutte som krever umiddelbar og riktig handling. Vi jobber i team og gjør det beste for våre pasienter- sammen er vi der for våre minste og mest sårbare pasienter i Nordland fylke.

Har du noen tips til de som vil starte egen bedrift?

Dersom en skal starte bedrift er det å anbefale å ta kontakt med inkubator Salten i Bodø. Det å ha tilholdssted i inkubatoren gir muligheten for nettverksbygging og kontinuerlig faglig påfyll. I inkubatoren sitter folk med mange forskjellige yrker, roller og kompetanse. Det å treffe andre gründere gir rom for erfaring og kunnskapsutveksling som er gull verdt. Vi har ett veldig trivelig kontorfellesskap som anbefales!

Hva er det beste med å være gründer?

Det beste med å være gründer er når man snakker om idéen sin med nære venner, potensielle samarbeidspartnere og får positiv tilbakemelding- det øker arbeidslysten for prosjektet! Det er også veldig givende å bygge opp teamet sitt og treffe så mange bra folk! Å være gründer gir bekjentskap til en ny verden.

Hvem/hva inspirerte deg til å starte egen bedrift?

Jeg har egentlig hele tiden tenkt at jeg ville starte en bedrift en eller annen gang i livet, men det har ikke vært noe stor innvendig driv fra meg selv på idéer jeg har hatt tidligere. Bamepro er derimot noe som hele hjertet mitt brenner for, det er blitt som et frø som skal spire, vokse, gro og til slutt bli en vakker blomst.

Jeg er en ganske utålmodig person av meg, så nå har jeg begynt å tenke på Bamepro som ett svangerskap. Det tar tid å skape ett menneske- og det tar tid å skape en bedrift😊