idéfasen

Hvordan vurderer du selv ideen? Det vil være viktig å overbevise seg selv og kanskje andre om at ideen er verdt å bruke tid på. Bruk tiden på å lage en enkel beskrivelse av hvilke behov produktet/tjenesten skal løse og undersøk om det finnes andre løsninger på markedet som løser samme behovet. Hvordan skiller du deg fra de andre? Hvem som trenger produktet er også spørsmål som bør forsøkes besvart. Snakk med folk, gjerne også oss i inkubator salten. Hør hva de har å si, og hvilke råd de kommer med. Men til slutt er det det opp til deg, vil du gå videre med ideen? Da er vi her for å hjelpe deg!

preinkubator

Nå er tiden inne for å avklare momenter som vil være viktig for veien videre. Dette vil være alt fra behovet i markedet, produktet ditt, kunder og konkurrenter, til hvilke samarbeidspartnere og andre ressurser du vil trenge for å realisere forretningsideen din. Alt dette blir en del av din forretningsplan. Det er også nå du skal begynne å komme i kontakt med markedet, og eventuelt sette i gang med produktutvikling. På denne måten vil du bli i stand til å lage en handlingsplan for den neste fasen, og starte arbeidet med å skaffe nok finansiering til den videre forretningsutviklingen. En preinkubatorplass i inkubator salten har du i 6 måneder.

inkubator

Med de nødvendige avklaringer på plass, og når du har bestemt deg for å satse på ideen din, så setter vi i gang. inkubator salten vil bistå deg i jobben med utvikle forretningsideen din til en vekstbedrift, gjennom å bidra med å skaffe finansering, gjøre markedsanalyser, utvikle forretningsplan, utvikling av produkt/konsept, formelt papirarbeid, juridisk bistand og lignende. Det er nå du skal etablere bedriften og gjøre den levedyktig gjennom å lansere et produkt og gjøre dine første salg. inkubator salten følger deg på veien, typisk i et par år dersom det trengs.

vekstfasen

Nå har du vokst ut av inkubatoren og er klar for å ta nye steg opp og fram. Gjennom å gi salg og markedsføring høyt fokus vokser bedriften, og du må kanskje utvide organisasjonen og tilføre mer kapital. Dette er en spennende og positiv tid for bedriften, og vi vil bidra til at du kommer hit!

vi kan tilby

Inkubatoren hjelper deg med å realisere bedriftsideen din og starte egen bedrift. Her legger vi til rette for at du og din oppstartsbedrift skal få det så bra som mulig. Vi har også et tilbud til etablerte bedrifter med utviklingsprosjekter. Våre tjenester har vi fordelt i 4 pakker:

Preinkubatoravtale

For bedrifter i tidlig oppstartsfase
10 gratis oppstartstimer med rådgivning
20 timer rådgivning inkludert
1200 kr/mnd
Gratis kontorplass og tilgang til møterom
6 måneder avtaletid, med 1 mnd oppsigelsestid
Vi dekker inntil 5000 kr i eksterne kostnader i løpet av perioden
Starter med å lage en fremdriftsplan og følger bedriftene nøye opp

Inkubatoravtale uten kontorplass

For bedrifter i utviklingsfasen uten behov for kontorplass
1750 kr/mnd
50 timer rådgivning inkludert hvert år
Vi dekker inntil 5000 kr i eksterne kostnader per år
2 års avtaletid, med 3 mnd oppsigelsestid

Inkubatoravtale med kontorplass

For bedrifter i utviklingsfasen
2250 kr/mnd
Inkludert kontorplass og tilgang til møterom
50 timer rådgivning inkludert per år
Vi dekker inntil 5000 kr i eksterne kostnader per år
2 års avtaletid med 3 mnd oppsigelsestid

Forretningsmessig innovasjon

Storforbrukspakke for etablerte bedrifter med potensial for videre vekst.

300 kr per rådgivningstime
Maksimalt 150 rådgivningstimer per prosjekt
Vi kan gå inn i bedrifter og være prosjektleder som en innleid konsulent
Arbeidet skal være i forbindelse med forretningsmessig utvikling i bedriftene, som definerte utviklingsprosjekt på produkt, prosess eller marked.

Vi vil gjerne høre om din idé, ta kontakt med oss!

Fyll ut skjemaet...

*All informasjon vil bli behandlet konfidensielt

...eller ta kontakt med en av oss