Aktuelt

  • Sommerfest for inkubatorbedriftene

  • Hvordan få offentlig finansiering til dine forsknings- og innovasjonsprosjekter

  • Presåkornmidler

  • Hvorfor bli med på gründerfrokost?

  • Inkubator Salten utvider til Vesterålen og Lofoten

  • Årets inkubatorjulebord

  • Gründeruken 2018 kommer til høsten i uke 42

  • Hva er en inkubator?

  • Sivas inkubasjonsprogram

  • Kontorlokaler for gründere i Bodø