Sivas inkubasjonsprogram

Inkubator Salten er en av 36 Inkubatorer i Sivas inkubasjonsprogram, og får støtte fra Siva for å hjelpe bedrifter med ambisjoner om vekst. Programmets visjon er å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

Hvem er Siva?

Siva er et næringsrettet virkemiddelapparat og tilrettelegger for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Les gjerne mer om Siva på deres hjemmeside her.

Hva gir Siva Inkubator Salten?

Siva bidrar med kapital, kompetanse og nettverk. Hvert år gir Siva tilskudd til utvikling av Inkubator Salten og bedriftene som vi jobber med i Inkubatoren. Tilskuddet brukes til rådgiving i bedriftene, utdanningsprogram og kurs for rådgiverne og tilgang på nettverksarenaer.

Fordi vi finansieres av Siva, muliggjør det at vi kan bruke ressurser fra kompetente rådgivere i Inkubatoren til å hjelpe bedrifter med å lykkes, til en god pris.

Ønsker du å vite mer om hvilke ressurser Inkubatoren kan tilby din bedrift? Ta kontakt med en av rådgiverne våre.