Hva er presåkornmidler?

Presåkornfond skal sørge for at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer. Det er et tiltak for å minimere risiko og utløse private investeringer for en bedrift som er i en tidlig fase. Ved å tilføre kompetent kapital skal midlene gi raskere vekst i en oppstartsfase, som gjør det lettere å hente inn mer kapital selv i neste runde.

Det er Innovasjon Norge som har presåkornkapitalen, og de har forvaltere innen inkubatorer og investeringsmiljøer. Disse miljøene fungerer som mellomledd som investerer og forvalter eierskapet på vegne av Innovasjon Norge. Bedrifter som lurer på om de har mulighet til å få midler må derfor ta direkte kontakt med en av forvalterne. Når en tar kontakt med forvalterne burde bedriften ha klargjort en god investorpresentasjon som gjør at de kan stille godt forberedt.

En viktig forutsetning for midlene er at bedriftene henter inn like mye kapital fra andre investorer, som gjør at fondet bidrar til å utløse risikokapital fra private investorer.

Hvem kan få presåkorninvesteringer?  

  • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften «Målgruppe» nedenfor)
  • Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
  • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert

 

Hva kan finansieres?  

Presåkornforndets investeringer skal rettes mot innovative bedrifter som forbereder seg for vekst og:

a) som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller

b)  hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før presåkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Inkubator Salten er en del av Kunnskapsparken Bodø som er en av forvalterne av presåkornmidlene til Innovasjon Norge. De er på jakt etter nye spennende oppstartsbedrifter som det kan være aktuelt å investere i. En viktig forutsetning for midlene er at bedriftene henter inn like mye kapital fra andre investorer. Hvis du er interessert i å høre mer om inkubatoren eller midlene kan du ta kontakt med Pål Ove Henden.