Inkubator Salten utvider til Vesterålen og Lofoten

Inkubator Salten kan meddele at vi er en av fem miljøer i Norge som får utvidet støtte fra Siva. Fra og med januar 2019 skal også Vesterålen og Lofoten være en del av vårt nedslagsfelt. Utvidelsen skal bidra til at flere bedrifter i nord skal kunne motta hjelp til etablering, vekst og omstilling gjennom Sivas nasjonale inkubasjonsprogram.

Regjeringen og Siva bidrar til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet gjennom en tildeling på totalt 14,5 millioner kroner. Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte. Støtten fra Siva er en viktig bidragsyter til Inkubatoren i forhold til å gi mervekst for bedriftene som gir effekt iform av verdiskaping, omsetning og antall ansatte.

Kjerstin Spjøtvoll som er direktør for Innovasjon i Siva uttrykker at;

«Siva har et særlig ansvar for å fremme vekst og utvikling i distriktene. Det at tre viktige miljøer fra Nord-Norge lykkes i denne sterke konkurransen er veldig positivt, og med et større nedslagsfelt forventer vi at disse midlene vil bidra til at mange flere bedrifter kan dra nytte av kompetansen som finnes i disse næringshagene og inkubatorene.»

Inkubator Salten vil ikke etablere et eget kontor i Lofoten/Vesterålen, men knytte seg opp mot allerede etablerte aktører som Fabrikken Næringshage, Fiskeriparken Egga Utvikling og Lofoten Matpark. Inkubatorene og næringshagene i Nordland har et godt samarbeid som vil være viktig når inkubatortilbudet også skal gjelde Lofoten og Vesterålen.

Ingrid Sommerli som er inkubatorleder forteller at;

«Vi skal blant annet være tilstede på ulike lokasjoner to ganger i måneden. Til å begynne med vil vi være én dag i Lofoten og én dag i Vesterålen, og mer etter behov. Vi har samarbeid med spredte aktører sånn at vi kan tilpasse lokasjonene etter hvor bedriftene befinner seg. Det er viktig for oss med fleksibilitet som bidrar til at vi finner løsninger som passer for målbedriftene.»

Inkubator Salten gleder seg til å komme igang med arbeidet fra 2019, og er stolt av å være med på å skape en sterkere regional struktur gjennom betydelig utvidelse av geografisk nedslagsfelt.