Hva er en inkubator?

En inkubator skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubator Salten tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Inkubator Salten gir gründere og bedrifter forretningsrådgivning og hjelper idéen ut til marked. Hos oss kan du få kontor i nyoppussede lokaler sammen med andre gründere fra Bodø og omegn, tilgang til våre nettverk av bedrifter og personer, samt vår kompetanse innen å starte egen bedrift står til din disposisjon. Her har du muligheten til å møte investorer og ledere i næringslivet som kan gi deg tips og kontakter. I tillegg har inkubatorbedriftene tilgang til et fysisk miljø hvor bedriftene kan lære av hverandre og dra nytte av samlokalisering.

Tilgang på rådgiving gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging, enten før, under og/eller etter etablering. Fordi Siva bidrar med kapital, kompetanse og nettverk, kan Inkubator Salten tilby rådgiving til en rimeligere avtale. Se hvilke avtaler vi kan tilby her.

Inkubatorens viktigste jobb er å legge til rette for at gründere skal lykkes med sine forretningsideer og at nye og lovende bedrifter skal ta form.